• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Zaproszenie na Konsultacje

 

zofeW dniu 16.10.2019 r. w Biurze Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” w godzinach 9:00 – 14:00 dyżur będzie pełnił Specjalista ds. Funduszy Europejskich.

Konsultacje skierowane są do lokalnej społeczności, przedsiębiorców, osób fizycznych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych Funduszami Europejskimi.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z konsultacji.

 

Opublikowano: 16 października 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey