• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM

Przechwytywanie1 Z A P R O S Z E N I E

 Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” przy współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Stowarzyszeniem „Projekt Radomir” serdecznie zapraszają na seminarium podsumowujące realizację zadania publicznego „Forum Inicjatyw Społecznych Mazowsza Północno-Wschodniego”.

Seminarium odbędzie się
11 grudnia 2019 roku o godz. 9:30

w Sali Bankietowej „Arkadia” przy ul. Królewskiej 3, 07-415 Kordowo.

Celem seminarium jest omówienie raportu z działań badawczych związanych z poznawaniem sytuacji i potrzeb organizacji pozarządowych na terenie działania LGD „Kurpsie Razem”, LGD „Zaścianek Mazowsza” oraz miasta Ostrołęki. Raport został stworzony na podstawie analizy desk research, warsztatów badawczych i wywiadów indywidualnych z przedstawicielami organizacji pozarządowych. W trakcie spotkania przedstawione także zostaną rekomendacje, które pomogą planować lepsze i bardziej skuteczne działania wspierające lokalnie działające organizacje pozarządowe.

Bardzo proszę o zgłaszanie chęci udziału w seminarium drogą elektroniczną pod adresem:

specjalista@kurpsierazem.eu

lub telefonicznie pod numerem tel.: +48 517 479 418

Do zaproszenia dołączamy Program Seminarium.

 

Program seminarium – pobierz

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5

„Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego”

Opublikowano: 22 listopada 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey