Zrealizowane projekty

Beneficjent: Aldona Anna Szabłowska

Tytuł operacji: Pasja

Czas realizacji operacji: od 14 kwietnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Zakres, w ramach którego zrealizowano operacje: Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Opis operacji: Operacja miała na celu podjęcie działalności gospodarczej poprzez otworzenie zakładu produkującego wyroby galanteryjne. Cel operacji zostanie utrzymany przez okres minimum 2 lat licząc od dnia wypłaty płatności końcowej.

Zdjęcia – zobacz