• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Produkcja mebli – podjecie działalności

Skompresowane 4Beneficjent: Jastrzębska Jolanta

Tytuł operacji: Produkcja mebli – podjęcie działalności

Czas realizacji operacji: od 04 maja 2017 r. do 16 luty 2018 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Opis operacji: Zapewnienie dla siebie stabilnego, stałego źródła dochodu oraz przezwyciężenie trudnej sytuacji związanej z utrudnionym dostępem do rynku pracy poprzez samozatrudnienie w podjętej działalności gospodarczej na terenie LGD oferującej nowy produkt zaspokajający niszowe potrzeby grupy docelowej klientów.

Zdjęcia – zobacz.

Opublikowano: 7 września 2018
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3