• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE

1001Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” prezentuje kolejny zrealizowany projekt w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023. Miło nam poinformować, że dzięki wsparciu LGD na naszym obszarze powstała kolejna działalność.

Beneficjent: Adam Jankowski

Tytuł operacji: USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE

Czas realizacji operacji: od 13 stycznia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje:  Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie LSR, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: Start Produkcji i Usług

Kwota uzyskanego dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis operacji: Podjęcie działalności w zakresie świadczenia usług remontowo-budowlanych na obszarze LGD „Zaścianek Mazowsza”. Realizacja operacji przyczyni się do utworzenia jednego miejsca pracy w formie samozatrudnienia i utrzymania go przez okres 2 lat od dnia płatności końcowej. 

Zdjęcia – zobacz

Opublikowano: 23 lutego 2021
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3