Zrealizowany projekt

Beneficjent: Żaneta Suchta.

Tytuł operacji: Gabinet weterynaryjny.

Czas realizacji operacji: od 29 marca 2017 r. do 06 października 2017 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis operacji: Podjęcie działalności gospodarczej o charakterze gabinetu weterynaryjnego oraz stworzenie miejsca pracy w formie samozatrudnienia w gminie Rzewnie.

Zdjęcia-zobacz.