• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Biuro

W dniach od 14 do 16 marca 2023 roku biuro LGD będzie nieczynne(2)
18 kwietnia 2023 wiecej

Ankieta

Kopia Zespół   wpis na stronę
04 kwietnia 2023 wiecej

Życzenia Wielkanocne

easter(4)
03 kwietnia 2023 wiecej

Biuro

W dniach od 14 do 16 marca 2023 roku biuro LGD będzie nieczynne
13 marca 2023 wiecej

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.