• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Listy rankingowe

Lista rankingowa Granty – I/2018/G

lista rankingowa własny
lista rankingowa MILA

Pobierz: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (13.91KB) Dodano: 10/10/2014 Opis: Nr konkursu – XII

Pobierz: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (12.36KB) Dodano: 10/10/2014 Opis: Nr konkursu – XII

Pobierz: Odnowa i rozwój wsi (12.65KB) Dodano: 10/10/2014 Opis: Nr konkursu – XII

Pobierz: Małe projekty (12.47KB) Dodano: 05/05/2014 Opis: Nr konkursu – XI

Pobierz: Małe projekty (12.51KB) Dodano: 21/11/2013 Opis: Nr konkursu – X

Pobierz: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (12.05KB) Dodano: 21/11/2013 Opis: Nr konkursu – X

Pobierz: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (11.90KB) Dodano: 21/11/2013 Opis: Nr konkursu – X

Pobierz: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (12.37KB) Dodano: 14/08/2013 Opis: Nr konkursu – IX

Pobierz: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (11.90KB) Dodano: 14/08/2013 Opis: Nr konkursu – IX

Pobierz: Małe projekty (12.75KB) Dodano: 14/08/2013 Opis: Nr konkursu – IX

Pobierz: Odnowa i rozwój wsi (13.02KB) Dodano: 19/03/2013 Opis: Nr konkursu – VIII

Pobierz: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (12.57KB) Dodano: 21/11/2012 Opis: Nr konkursu – VII

Pobierz: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (14.05KB) Dodano: 21/11/2012 Opis: Nr konkursu – VII

Pobierz: Odnowa i rozwój wsi (13.71KB) Dodano: 21/11/2012 Opis: Nr konkursu – VII

Pobierz: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (12.97KB) Dodano: 20/07/2012 Opis: Nr konkursu – VI

Pobierz: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (122.95KB) Dodano: 21/05/2012 Opis: Nr konkursu – V , Listy operacji niewybranych do finansowania

Pobierz: Małe projekty (14.92KB) Dodano: 23/03/2012 Opis: Nr konkursu – IV

Pobierz: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (66.45KB) Dodano: 31/05/2011 Opis: Nr konkursu – III

Pobierz: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (79.01KB) Dodano: 31/05/2011 Opis: Nr konkursu – III

Pobierz: Odnowa i rozwój wsi (66.15KB) Dodano: 31/05/2011 Opis: Nr konkursu – III

Pobierz: Małe Projekty (191.68KB) Dodano: 09/08/2010 Opis: Nr Konkursu – II

Pobierz: Małe Projekty (16.65KB) Dodano: 11/05/2010 Opis: Nr konkursu – I

Pobierz: Odnowa i Rozwój Wsi (16.36KB) Dodano: 11/05/2010 Opis: Nr konkursu – I

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.