• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Harmonogram naborów wniosków

Pobierz: Harmonogram naborów wniosków zatwierdzony dnia 27 maja 2019 roku

Pobierz: Harmonogram naborów wniosków (807.81KB) Dodano: 19/08/2014 Opis:

Pobierz: Harmonogram naborów wniosków (625.40KB) Dodano: 13/06/2014 Opis:

Pobierz: harmonogram naboru wniosków (848.70KB) Dodano: 01/07/2013 Opis:

Pobierz: harmonogram naboru wniosków (272.79KB) Dodano: 07/12/2012 Opis:

Pobierz: harmonogram naboru wniosków (154.31KB) Dodano: 03/01/2012 Opis: obowiązujący od 30 grudnia 2011 roku

Pobierz: harmonogram naboru wniosków (107.03KB) Dodano: 22/03/2011 Opis:

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.