• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Informacja o postępach w weryfikacji wniosków i podpisanych umowach

Pobierz: Informacja o postępie weryfikacji oraz o podpisanych umowach (112.79KB) Dodano: 06/08/2014 Opis: Działanie: Odnowa i rozwój wsi – dane na dzień 30-06-2014

Pobierz: Informacja o postępie weryfikacji oraz o podpisanych umowach (208.79KB) Dodano: 06/08/2014 Opis: Działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – dane na dzień 30 czerwca 2014 r.

Pobierz: : Informacja o postępie weryfikacji oraz o podpisanych umowach (337.35KB) Dodano: 06/08/2014 Opis: Działanie: Małe Projekty – dane na dzień 30 czerwca 2014

Pobierz: Informacja o postępie weryfikacji oraz o podpisanych umowach (160.79KB) Dodano: 13/06/2014 Opis: Działanie: Odnowa i rozwój wsi – dane na dzień – 31 marca 2014 r.

Pobierz: Informacja o postępie weryfikacji oraz o podpisanych umowach (321.92KB) Dodano: 13/06/2014 Opis: Działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – dane na dzień 31 marca 2014 r.

Pobierz: Informacja o postępie weryfikacji oraz o podpisanych umowach (305.35KB) Dodano: 13/06/2014 Opis: Działanie: Małe Projekty – dane na dzień 31 marca 2014 r.

Pobierz: Informacja o postępie weryfikacji oraz o podpisanych umowach (208.79KB) Dodano: 21/01/2013 Opis: Działanie: Odnowa i rozwój wsi – dane na dzień 31 grudnia 2012 r.

Pobierz: Informacja o postępie weryfikacji oraz o podpisanych umowach (64.79KB) Dodano: 21/01/2012 Opis: Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – dane na dzień 31 grudnia 2012 r.

Pobierz: Informacja o postępie weryfikacji oraz o podpisanych umowach (64.79KB) Dodano: 21/01/2013 Opis: Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – dane na dzień 31 grudnia 2012 r.

Pobierz: Informacja o postępie weryfikacji oraz o podpisanych umowach (562.49KB) Dodano: 21/01/2013 Opis: Działanie: Małe Projekty – dane na dzień 31 grudnia 2012

Pobierz: Informacja o postępie weryfikacji oraz o podpisanych umowach (48.79KB) Dodano: 23/11/2012 Opis: Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – dane na dzień 10 października 2012 r

Pobierz: Informacja o postępie weryfikacji oraz o podpisanych umowach (128.79KB) Dodano: 23/11/2012 Opis: Działanie: Odnowa i rozwój wsi – dane na dzień 10 października 2012 r

Pobierz: Informacja o postępie weryfikacji oraz o podpisanych umowach (514.49KB) Dodano: 23/11/2012 Opis: Działanie: Małe Projekty – dane na dzień 10 października 2012 r

Pobierz: Informacja o podpisanych umowach (31.21KB) Dodano: 26/07/2011 Opis: Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nr konkursu – I

Pobierz: Informacja o podpisanych umowach (29.85KB) Dodano: 26/07/2011 Opis: Działanie: Małe projekty Nr konkursu – I

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.