• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Wnioski – formularze

Działanie 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Formularze dokumentów – przejdź

Działanie 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Formularze dokumentów – przejdź

Działanie 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi

Formularze dokumentów – przejdź

Działanie 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla “Małych projektów”

Formularze dokumentów – przejdź

Rozliczanie projektów

Wniosek o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Formularze dokumentów – przejdź

Wniosek o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Formularze dokumentów – przejdź

Wniosek o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Formularze dokumentów – przejdź

Wniosek o płatność w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla “Małych projektów”

Formularze dokumentów – przejdź

Dokumenty niezbędne do wyboru operacji:

Pobierz: Oświadczenie o przekazywaniu informacji na potrzeby statystyczne (208.68KB) Dodano: 09/10/2012 Opis:

Pobierz: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (208.11KB) Dodano: 09/10/2012 Opis:

Pobierz: Zgoda na udostępnienie danych i informacji na potrzeby LGD (207.63KB) Dodano: 09/10/2012 Opis:

 

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.