• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Do pobrania

Pobierz: Mapa (2.53MB) Dodano: 07/11/2017 Opis: LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA wybrane do realizacji LSR w okresie PROW 2014-2020

Pobierz: Karta zgłoszeniowa (23.13KB) Dodano: 06/11/2017 Opis: Ekogala 2017

Pobierz: LGD w oczach dzieci (984.28KB) Dodano: 28/07/2017 Opis: autor – Julia Zera

https://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/winrar.gif Pobierz: LOGO LGD (1.46MB)
Dodano: 27/07/2017
Opis: wektorowe

Pobierz: Wzór oznakowania operacji w okresie 2014-2020 (401.5KB) Dodano: 27/07/2017 Opis:

Pobierz: Ogłoszenie (286.08KB) Dodano: 29/06/2017 Opis: Konkurs Polska Wieś 2017

Pobierz: Regulamin (479.87KB) Dodano: 29/06/2017 Opis: Konkursu Polska Wieś 2017

Pobierz: Karta zgłoszeniowa (577.40KB) Dodano: 29/06/2017 Opis: Konkurs Polska Wieś 2017

Pobierz: Aktualny odpis KRS (7.21MB) Dodano: 17/05/2017 Opis:

Pobierz: Tygodnik Ostrołęcki (1.27MB) Dodano: 17/05/2017 Opis: 16 maj 2017

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy (1.19MB) Dodano: 13/04/2017 Opis: Zasady prawidłowego rozliczania wsparcia (MILA, IZ)

Pobierz: Harmonogram (900.80KB) Dodano: 13/04/2017 Opis: Zasady prawidłowego rozliczania wsparcia (MILA, IZ)

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy (1.15MB) Dodano: 13/04/2017 Opis: Zasady prawidłowego rozliczania wsparcia

Pobierz: Harmonogram (808.45KB) Dodano: 13/04/2017 Opis: Zasady prawidłowego rozliczania wsparcia

Pobierz: ogłoszenie (286.08KB) Dodano: 17/02/2017 Opis: Konkurs – Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

Pobierz: regulamin (479.87KB) Dodano: 17/02/2017 Opis: Konkurs – Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

Pobierz: karta zgłoszeniowa (575.30KB) Dodano: 17/02/2017 Opis: Konkurs – Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

Pobierz: Tygodnik Ostrołecki (103.53KB) Dodano: 15/02/2017 Opis: 14 maj 2017 r. – numer 7

Pobierz: Tygodnik Ostrołęcki (93.12KB) Dodano: 15/02/2017 Opis: 16 wrzesień 2016 r. numer 36

Pobierz: Tygodnik Ostrołęcki (87.28KB) Dodano: 15/02/2017 Opis: 20 październik 2015 r.

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy (482.77KB) Dodano: 03/02/2017 Opis: Zespół ds. Aktualizacji LSR

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy (482.24KB) Dodano: 03/02/2017 Opis: Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji LSR

Pobierz: formularz zgłoszeniowy (60.5KB) Dodano: 31/01/2017 Opis: Konkurs o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Pobierz: Regulamin (53.41KB) Dodano: 31/01/2017 Opis: Konkurs o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Pobierz: Fromularz zgłoszeniowy – sery (97.54KB) Dodano: 02/11/2016 Opis:

Pobierz: Regulamin Konkursu – sery (233.48KB) Dodano: 02/11/2016 Opis:

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy (365.61KB) Dodano: 18/08/2016 Opis: Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w ramach naboru wniosków numer I/2016 dotyczących przedsięwzięcia “MILA – Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności”

Pobierz: Harmonogram i program szkolenia (362.05KB) Dodano: 18/08/2016 Opis: Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w ramach naboru wniosków numer I/2016 dotyczących przedsięwzięcia “MILA – Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności”

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy (365.39KB) Dodano: 18/08/2016 Opis: Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach naboru wniosków numer I/2016 dotyczących przedsięwzięć: “Start Produkcji i Usług” oraz “Zasoby a Przedsiębiorczość”

Pobierz: Harmonogram i program szkolenia (363.43KB) Dodano: 18/08/2016 Opis: Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach naboru wniosków numer I/2016 dotyczących przedsięwzięć: “Start Produkcji i Usług” oraz “Zasoby a Przedsiębiorczość”

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy (365.57KB) Dodano: 18/08/2016 Opis: Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach naboru wniosków numer I/2016 dotyczących przedsięwzięcia “Innowacyjny Zaścianek”

Pobierz: Harmonogram i program szkolenia (363.41KB) Dodano: 18/08/2016 Opis: Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach naboru wniosków numer I/2016 dotyczących przedsięwzięcia “Innowacyjny Zaścianek”

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy (253.38KB) Dodano: 18/08/2016 Opis: Zasady wdrażania LSR, ze szczególnym uwzględnieniem procesu naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji do finansowania

Pobierz: Pismo z UMWM (375.14KB) Dodano: 04/08/2016 Opis: akceptacja terminu naboru

Pobierz: Pismo (253.99KB) Dodano: 26/07/2016 Opis: uzgodnienie terminu naboru

Pobierz: Wiersz (57.58KB) Dodano: 13/07/2016 Opis: Tytuł: Spotkanie w Zaścianku Mazowsza Autor: Tadeusz Kożubowski

Pobierz: Wiersz (63.00KB) Dodano: 13/07/2016 Opis: Tytuł: “Piękny Zaścianek Mazowsza” Autor: Tadeusz Kożubowski

Pobierz: Tygodnik Ostrołęcki (109.67KB) Dodano: 05/07/2016 Opis: 5 lipiec 2016 r. – numer 27

Pobierz: zaproszenie na wydarzenie promocyjno – informacyjne (271.49KB) Dodano: 21/06/2016 Opis: plakat – 30-06-2016

Pobierz: Tygodnik Ostrołęcki (993.45KB) Dodano: 24/05/2016 Opis: 17 maj 2016 r. – numer 20

Pobierz: MAD-mlodzi, aktywni, doświadczeni (182.45KB) Dodano: 24/05/2016 Opis: ulotka

Pobierz: MAD-mlodzi, aktywni, doświadczeni (180.49KB) Dodano: 24/05/2016 Opis: ulotka

Pobierz: MAD-mlodzi, aktywni, doświadczeni (279.36KB) Dodano: 19/05/2016 Opis: opis projektu

Pobierz: Plan włączenia społeczności lokalnej (224.79KB) Dodano: 09/10/2015 Opis:

Pobierz: ankieta-LSR 2014-2020 (365.56KB) Dodano: 17/09/2015 Opis: ankieta

Pobierz: ankieta-LSR 2014-2020 (336.60KB) Dodano: 17/09/2015 Opis: ankieta

Pobierz: Lista uczestniczek warsztatów (227.92KB) Dodano: 17/10/2014 Opis: Kobiety Zaścianka – inicjatorkami rozwoju lokalnego

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.