• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Bezpłatne szkolenia

 

Zapraszamy na bezpłatne seminaria i warsztaty o Funduszach Europejskich 2014 – 2020 w woj. mazowieckim organizowane przez Stowarzyszenie BORIS w ramach projektu „Fundusze na start i rozwój – lokalnie, regionalnie i centralnie” w Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie.

Zaproszenie na szkolenia – pobierz

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy (393.06KB) Dodano: 08/04/2015 Opis: Szkolenie z zakresu nowoczesnych metod animacji czasu wolnego dla pracowników instytucji kultury z obszaru LGD ?Zaścianek Mazowsza?

Pobierz: Harmonogram i program warsztatów (413.41KB) Dodano: 08/04/2015 Opis: Szkolenie z zakresu nowoczesnych metod animacji czasu wolnego dla pracowników instytucji kultury z obszaru LGD ?Zaścianek Mazowsza?

Pobierz: Regulamin udziału w projekcie (259.03KB) Dodano: 15/09/2014 Opis: “Kobiety Zaścianka – inicjatorkami rozwoju lokalnego”

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy (210.62KB) Dodano: 15/09/2014 Opis: “Kobiety Zaścianka – inicjatorkami rozwoju lokalnego”

Pobierz: Plakat (274.09KB) Dodano: 15/09/2014 Opis: “Kobiety Zaścianka – inicjatorkami rozwoju lokalnego”

Pobierz: Zaproszenie na szkolenie (381.36KB) Dodano: 01/10/2013 Opis: Zasady pozyskiwania i rozliczania dofinansowania w zakresie działania Małe Projekty

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy (946.44KB) Dodano: 01/10/2013 Opis: Zasady pozyskiwania i rozliczania dofinansowania w zakresie działania Małe Projekty

Pobierz: Harmonogram szkolenia (401.73KB) Dodano: 01/10/2013 Opis: Zasady pozyskiwania i rozliczania dofinansowania w zakresie działania Małe Projekty

Pobierz: Zaproszenie na szkolenie (390.68KB) Dodano: 27/05/2013 Opis: Zasady ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach działania Małe Projekty

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy (946.26KB) Dodano: 27/05/2013 Opis: Zasady ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach działania Małe Projekty

Pobierz: Harmonogram szkolenia (392.83KB) Dodano: 27/05/2013 Opis: Zasady ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach działania Małe Projekty

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy (947.23KB) Dodano: 23/04/2013 Opis: Questing – innowacyjną metodą aktywizacji i promocji

Pobierz: Harmonogram i program szkolenia (252.24KB) Dodano: 08/11/2012 Opis: Szkolenie dot. projektów współpracy

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy (260.61KB) Dodano: 08/11/2012 Opis: Szkolenie dot. projektów współpracy

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy (121.5KB) Dodano: 05/07/2012 Opis: projekt pt.”podnosimy kwalifikacje – wspieramy rozwój”

Pobierz: Plakat (710KB) Dodano: 05/07/2012 Opis: projekt pt. “Podnosimy kwalifikacje – wspieramy rozwój”

Pobierz: Ulotka (546.42KB) Dodano: 05/07/2012 Opis: Projekt pt.” Podnosimy kwalifikacje – wspieramy rozwój”

Pobierz: Zaproszenie na szkolenie (375.38KB) Dodano: 29/05/2012 Opis: Zasady ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy (311.74KB) Dodano: 29/05/2012 Opis: Zasady ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Pobierz: Harmonogram szkolenia (321.80KB) Dodano: 29/05/2012 Opis: Zasady ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Pobierz: Zaproszenie na szkolenie (219.66KB) Dodano: 12/04/2012 Opis: Zakładamy Stowarzyszenie – i co dalej?

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy (206.78KB) Dodano: 12/04/2012 Opis: Zakładamy Stowarzyszenie – i co dalej?

Pobierz: Harmonogram szkolenia (180.39KB) Dodano: 12/04/2012 Opis: Zakładamy stowarzyszenie – i co dalej?

Pobierz: Zaproszenie na szkolenie (352.98KB) Dodano: 26/03/2012 Opis: Zasady ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy (349.27KB) Dodano: 27/03/2012 Opis: Zasady ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Pobierz: Harmonogram szkolenia (921KB) Dodano: 27/03/2012 Opis: Zasady ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Pobierz: Szkolenie zawodowe dla rolników i domowników (158.85KB) Dodano: 28/02/2012 Opis:

Pobierz: Ogłoszenie o szkoleniu (122.00KB) Dodano: 28/02/2012 Opis:

Pobierz: Zaproszenie na szkolenie (241.14KB) Dodano: 31/01/2012 Opis: Zasady ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach działania ?Małe projekty?

Pobierz: harmonogram szkolenia (196.43KB) Dodano: 31/01/2012 Opis: Zasady ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach działania ?Małe projekty?

Pobierz: formularz szkoleniowy (219.42KB) Dodano: 31/01/2012 Opis: Zasady ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach działania ?Małe projekty?.

Pobierz: Szkolenie dla rolników i domowników 7-8.12.2011 (188.11KB) Dodano: 25/11/2011 Opis:

Pobierz: Bezpłatne szkolenia zawodowe (189.15KB) Dodano: 20/10/2011 Opis:

Pobierz: formularz zgłoszeniowy (947.23KB) Dodano: 09/03/2011 Opis: na szkolenie pt “Przedsiębiorczość drogą do sukcesu – szkolenie”

Pobierz: program szkolenia (139.12KB) Dodano: 09/03/2011 Opis: pt. “Przedsiębiorczość drogą do sukcesu – szkolenie”

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.