• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Materiały na posiedzenia organów LGD

Pobierz: Walne Zebranie Członków XIV (25.88KB) Dodano: 14/06/2016 Opis: Projekt uchwały

Pobierz: Walne Zebranie Członków XIV (25.84KB) Dodano: 14/06/2016 Opis: Projekt uchwały

Pobierz: Walne Zebranie Członków XIV (21.91KB) Dodano: 14/06/2016 Opis: Projekt uchwały

Pobierz: Walne Zebranie Członków XIV (22.14KB) Dodano: 14/06/2016 Opis: Projekt uchwały

Pobierz: Walne Zebranie Członków XIV (22.90KB) Dodano: 14/06/2016 Opis: Projekt uchwały

Pobierz: Walne Zebranie Członków XIV (24.73KB) Dodano: 14/06/2016 Opis: Projekt uchwały

Pobierz: projekty uchwał na VI Walne Zebranie Członków (174.48KB) Dodano: 06/10/2011 Opis:

Pobierz: projekt Statutu – VI Walne Zebranie Członków (257.80KB) Dodano: 06/10/2011 Opis:

Pobierz: Projekt uchwały Rady (78.95KB) Dodano: 27/07/2010 Opis: w sprawie wykluczenia z głosowania

Pobierz: Projekt uchwały Rady (80.81KB) Dodano: 27/07/2010 Opis: w sprawie wyboru operacji do finansowania

Pobierz: Projekt uchwały Rady (79.77KB) Dodano: 27/07/2010 Opis: w sprawie nie dokonania wyboru operacji do finansowania

Pobierz: Projekt uchwały Rady (79.31KB) Dodano: 27/07/2010 Opis: w sprawie uznania operacji za zgodne z LSR

Pobierz: Projekt uchwały Rady (79.31KB) Dodano: 27/07/2010 Opis: w sprawie uznania operacji za zgodne z LSR

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.