• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Ogłoszenia

Pobierz: Ogłoszenie (562.42KB) Dodano: 05/02/2013 Opis: Konkurs kulinarny pt. “Złap ten smak – czyli poznawanie tradycyjnych potraw zaściankowej kuchni”

Pobierz: Karta zgłoszeniowa (313.84KB) Dodano: 05/02/2013 Opis: Konkurs kulinarny pt. “Złap ten smak – poznawanie tradycyjnych potraw zaściankowej kuchni”

Pobierz: Regulamin (348.99KB) Dodano: 05/02/2013 Opis: Konkurs kulinarny pt. “Złap ten smak – czyli poznawanie tradycyjnych potraw zaściankowej kuchni”

Pobierz: Karta zgłoszeniowa (13.68KB) Dodano: 27/03/2012 Opis: Karta zgłoszeniowa na konkurs wiedzy o Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej

Pobierz: Plakat (703.35KB) Dodano: 27/03/2012 Opis: Plakat o konkursie wiedzy o Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej

Pobierz: Ulotka – Nabór wniosków na działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (287.77KB) Dodano: 13/09/2011 Opis:

 

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.