• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Rozporządzenia

Pobierz: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Odnowy Wsi (64.75KB) Dodano: 02/02/2010 Opis: w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007?2013

Pobierz: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Odnowy Wsi (29.42KB) Dodano: 02/02/2010 Opis: zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007?2013

Pobierz: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (1.27MB) Dodano: 11/03/2010 Opis: w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Pobierz: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (1.01MB) Dodano: 11/03/2010 Opis: zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania “Różnicowanie działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Pobierz: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (953.99KB) Dodano: 11/03/2010 Opis: w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ?Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007?2013

Pobierz: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (128.82KB) Dodano: 11/03/2010 Opis: zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ?Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007?2013

Pobierz: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (198.82KB) Dodano: 11/03/2010 Opis: w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.