• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Cele, wskaźniki, plan działania

Pobierz: Wskaźniki (497.40KB) Dodano: 25/11/2015 Opis: Zespół ds. opracowania lokalnej strategii rozwoju

Pobierz: Plan działania (420.01KB) Dodano: 25/11/2015 Opis: Zespół ds. opracowania lokalnej strategii rozwoju

Pobierz: Cele (788.26KB) Dodano: 25/11/2015 Opis: Zespół ds. opracowania lokalnej strategii rozwoju

Pobierz: Plan działania (432.70KB) Dodano: 16/11/2015 Opis: konsultacje społeczne

Pobierz: Cele (365.41KB) Dodano: 16/11/2015 Opis: konsultacje społeczne

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.