• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Zasady wyboru operacji, kryteria wyboru

Pobierz: Kryteria wyboru – projekty grantowe (141.70KB) Dodano: 17/02/2016 Opis: Zatwierdzone przez Zarząd w dniu 30-12-2015 roku

Pobierz: Kryteria wyboru – projekty konkursowe (375.18KB) Dodano: 17/02/2016 Opis: Zatwierdzone przez Zarząd w dniu 30-12-2015 roku

Pobierz: Kryteria wyboru (297.95KB) Dodano: 23/11/2015 Opis: konsultacje społeczne

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.