• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie

Działalność rachunkowo-księgowa oraz doradztwo rolnicze

Brown Minimalist Jewellery Collection Photo Collage(5)Beneficjent: Joanna Łada-Truszkowska

Tytuł operacji: Zakup wyposażenia biurowego wraz z używanym samochodem w celu wykonywania działalności usługowej z zakresu rachunkowo-księgowego oraz doradztwa rolniczego

Czas realizacji operacji: od 3 marca 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie LSR, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: Start Produkcji i Usług

Kwota uzyskanego dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis operacji: Podjęcie działalności gospodarczej poprzez utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi rachunkowo-księgowe oraz usługi w zakresie doradztwa rolniczego

Zdjęcia – zobacz

Opublikowano: 8 lutego 2024
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.