• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie

Hydraulika siłowa i remont maszyn

Projekt bez tytułu 1

Gratulacje dla kolejnego Wnioskodawcy. Tym razem powstała nowa działalność gospodarcza na terenie gminy Rzekuń.

Beneficjent: Damian Załęski

Tytuł operacji: Hydraulika siłowa i remont maszyn

Czas realizacji operacji: od 7 lutego 2020 r. do 20 stycznia 2021 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje:  Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie LSR, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: Start Produkcji i Usług

Kwota uzyskanego dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis operacji: Otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej poprzez samozatrudnienie w miejscowości Susk Stary 30A, gmina Rzekuń oraz utrzymanie tej działalności gospodarczej w okresie 2 lat liczonych od momentu otrzymania na rachunek bankowy drugiej transzy pomocy.

Zdjęcia – zobacz

Opublikowano: 13 stycznia 2021
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.