• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie

III posiedzenie Zespołu ds. opracowania LSR

IMG 20230427 142150 — kopia27 kwietnia 2023 roku odbyło się III posiedzenie Zespołu ds. opracowania LSR.  Podczas posiedzenia członkowie Zespołu pracowali nad propozycją zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru. Przeanalizowali uwagi, które wpłynęły do biura LGD w ramach prowadzonych konsultacji społecznych dot. III etapu budowania strategii. Spostrzeżenia wniesione przez Zespół pozwolą na pełniejszy obraz sytuacji obszaru LGD  i zbudowanie LSR w sposób partycypacyjny. 

III spotkanie – zobacz

 

 

 

oznakowanie wsarcie przygotowawcze1

Opublikowano: 11 maja 2023
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.