• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie

ISKRA III – realizacja projektu grantowego (I etap)

 

ISKRA IIIMiło nam zaprezentować fotogalerię zrealizowanych zadań grantowych I etapu operacji pt. “ISKRA –  III”  finansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, działanie 19 ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W pierwszym etapie projektu grantowego zostało zrealizowane 9 zadań w miejscowościach: Dąbek, Goworówek, Ławy, Milewo-Wielkie, Nogawki, Pokrzywnice, Ponikew Mała, Rzekuń, Suchcice, których zakres obejmował wyposażenie  miejsc służących integracji lokalnej społeczności tj. świetlic, remiz, szkół, instytucji kultury.

Zdjęcia – zobacz:

poprawka nie moja

Opublikowano: 10 sierpnia 2022
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.