• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

ISKRA w Borawem

DSC 0025Przedstawiamy realizację zadania grantowego w miejscowości Borawe. Zakres obejmował wyposażenie miejsca integracji lokalnej społeczności. Grant zrealizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Borowiki” w Borawem.

Gratulujemy poprawnie zrealizowanego zadania oraz życzymy wielu udanych spotkań integracyjnych.

Zdjęcia – zobacz

Przechwytywanie

Opublikowano: 17 listopada 2023
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.