• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

ISKRA w Drwęczy

received 470324213641372Mamy kolejny zrealizowany grant w miejscowości Drwęcz. W ramach grantu pt. ISKRA w Drwęczy został zakupiony monitor interaktywny z podstawą jezdną. Służy on integracji lokalnej społeczności poprzez naukę i zabawę.

W sobotę 25.01.2020r. na zaproszenie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Drwęcz “DRWĘCZANKA” – naszego grantobiorcy, przedstawiciele LGD „Zaścianek Mazowsza” wzięli udział w spotkaniu integracyjnym mieszkańców wsi Drwęcz. Podczas wydarzenia został zaprezentowany sprzęt zakupiony w ramach projektu grantowego ISKRA. Monitor interaktywny okazał się główną atrakcją wieczoru. Posiada on wiele atrakcyjnych funkcji: wyświetlanie filmów, muzyki, prowadzenie zajęć edukacyjnych. Największym uznaniem wśród dzieci cieszyło się rysowanie.

Gratulujemy trafionego pomysłu na Iskrę w Drwęczy!

Zdjęcia – zobacz

Przechwytywanie

Opublikowano: 27 stycznia 2020
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.