• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

ISKRA w Jankach Młodych

370236060 346525834529117 1310453117705840063 nPierwsza wizyta u naszego Grantobiorcy zakończona. W ramach zadania grantowego pn. „ISKRA w Jankach Młodych” został zakupiony piec konwekcyjno-parowy oraz krzesła do świetlicy wiejskiej – miejsca integracji mieszkańców Jank Młodych.

Gratulujemy poprawnie zrealizowanego zadania oraz życzymy wielu udanych spotkań integracyjnych.

Zdjęcia – zobacz

JM ISKRA

Opublikowano: 7 listopada 2023
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.