• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Jak rozmawiać – podsumowanie

393324637 622598963422715 1258673060094531151 nOd stycznia 2023 roku Zespół LGD miał możliwość uczestniczyć w projekcie pn. „Jak rozmawiać? Wspieranie umiejętności informacyjnych jako podstawowej kompetencji świadomego obywatelstwa w demokracji uczestniczącej”. W ramach tego projektu uczyłyśmy się jak budować dialog w lokalnych społecznościach, pogłębiać wiedzę i umiejętności z zakresu kompetencji medialnych i informacyjnych oraz utrwalać zwyczaje prowadzenia dialogu w oparciu o sprawdzone informacje. Udział w tym przedsięwzięciu zakładał organizację sześciu spotkań w naszej lokalnej społeczności, uczestnictwo w zajęciach i warsztatach organizowanych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) oraz współpracę z tutorem.

W ramach projektu odbyło się sześć spotkań dialogowych:

  1. “Porozmawiajmy o zdrowiu …”, 22 czerwca 2023 roku w siedzibie LGD „Zaścianek Mazowsza” przy ulicy Polnej 15 w Troszynie,
  2. „Rozmowa o niepełnosprawnościach”, 30 czerwca 2023 roku w Kawiarni p. Romanowskich, Rynek 18 w Goworowie,
  3. “Dostępność – jest czy jej nie ma?”, 5 października 2023 roku w budynku Świetlicy wiejskiej w Goworowie przy ulicy Ostrołęckiej 31,
  4. “Czy niepełnosprawność uprawnia nas do specjalnego traktowania?”, 11 października 2023 roku w budynku Świetlicy wiejskiej w Goworowie przy ulicy Ostrołęckiej 31,
  5. “Czy dostrzegamy swoje i innych ograniczenia? Jak dostrzec swoje i innych ograniczenia? Jak się uwrażliwić?”, 18 października 2023 roku w budynku Świetlicy wiejskiej w Goworowie przy ulicy Ostrołęckiej 31,
  6. “Moje potrzeby, komunikowanie, reakcja otoczenia”, 25 października 2023 roku w budynku Świetlicy wiejskiej w Goworowie przy ulicy Ostrołęckiej 31.

Przy organizacji spotkań zaprosiłyśmy do współpracy ekspertów: Piotra Todysa z Fundacji TUS oraz Agnieszkę Buśk z Stowarzyszenia Praktyków Dramy Stop-Klatka. Naszymi partnerami było Stowarzyszenie Dzieci i Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością „Jesteśmy Betanią” i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie. Spotkania miały na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat zdrowia, dostępności oraz pobudzenie wrażliwości społeczności lokalnych na różne ograniczenia osób funkcjonujących wokół nas. Skierowane były do mieszkańców obszaru LGD, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Spotkania przebiegały w szczególnej formie, to znaczy z wykorzystaniem narzędzi i metod tak zwanej “dobrej rozmowy” czyli między innymi stwarzania przestrzeni do wyrażania swoich indywidualnych opinii z poszanowaniem zdania wszystkich uczestników dyskusji.

Fascynujące, pouczające, uwrażliwiające, edukacyjne, miłe, wzruszające … tak można podsumować wszystkie nasze wydarzenia w projekcie. Jako Zespół LGD jesteśmy wdzięczne za możliwość rozwoju, spędzenia z Wami czasu i prowadzenia tak ciekawych rozmów.

Magdalena, Anna, Marzena.

Zdjęcia ze spotkań dialogowych – zobacz

Spotkania organizowane w ramach projektu „Jak rozmawiać? Wspieranie umiejętności informacyjnych jako podstawowej kompetencji świadomego obywatelstwa w demokracji uczestniczącej”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Przechwytywanie Active citizens fund@4x(2)

Opublikowano: 8 listopada 2023
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.