• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Konferencja o ziemiach nadorzańskich – rekrutacja

zdjęcie do wpisuStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji historycznej o ziemiach nadorzańskich pt.: “Od przeszłości do współczesności” objętej honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz naukowym patronatem Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika.

Wydarzenie odbędzie się 27 listopada 2021 roku w Centrum Konferencyjno – Bankietowym “Zielony Zakątek” w Susku Starym i skierowane jest do osób związanych z sektorem społecznym z terenu gmin członkowskich: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie i Troszyn.

REKRUTACJA:

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy najpóźniej do dnia 23 listopada 2021 roku. O zakwalifikowaniu się do udziału w wydarzeniu decyduje poprawnie wypełniony i przesłany formularz zgłoszeniowy, następnie kolejność zgłoszeń. Biuro LGD, po otrzymaniu zgłoszenia, skontaktuje się z Państwem telefonicznie i poinformuje o wyniku rekrutacji. Liczba miejsc jest ograniczona.

Formularz zgłoszeniowy – wypełnij

Program konferencji – pobierz

Konferencja będzie niepowtarzalną okazją do wysłuchania referatów wygłoszonych przez grono znamienitych osobowości, historyków. W programie:

9:00 – 10:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI
10:00 – 10:30 OTWARCIE KONFERENCJI

Otwarcie konferencji, powitanie gości
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Zaścianek Mazowsza”
mgr inż. Marzena Joanna Jastrzębska

Rozpoczęcie części naukowej konferencji
Prezes Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika – dr hab. Janusz Gołota, prof. UW-M

10:30 – 14:30 WYGŁOSZENIE REFERATÓW

„Kraina między Puszczą Białą a Zieloną”
dr hab. Adam Dobroński, prof. UwB

“Szlachta zaściankowa na ziemi łomżyńskiej w czasach staropolskich”
dr hab. Radosław Lolo, prof. AFiB „VISTULA”

“Wybrane zagadnienia z dziejów kościoła i parafii w Rzekuniu”
dr Małgorzata Lubecka

“Dzieje rodu Glinków w powiecie ostrołęckim”
dr Jerzy Kijowski

“Rola rodów szlacheckich na ziemiach nadorzańskich”
mgr Małgorzata Balcerzak

Przerwa kawowa

”Ludność żydowska na terenie gmin Czerwin, Goworowo, Rzekuń i Troszyn”
prof. Jan Mironczuk, prof. WSTS

“Rola i znaczenie Ochotniczych Straży Pożarnych
w środowiskach lokalnych na przykładzie jednostek działających
w południowej części powiatu ostrołęckiego – perspektywa socjologiczna”
dr Marta Łępicka

“Rozwój ziem nadorzańskich w dwudziestoleciu (1999 – 2019)”
dr.inż. Stanisław Kubeł

“Językowy obraz życia mieszkańców z południowej części powiatu ostrołęckiego”
dr Dorota Czyż

“Przedsiębiorczość w gminach południowych powiatu ostrołęckiego”
dr inż. Ireneusz Żuchowski

“Produkcja i przetwórstwo mleka w południowych gminach powiatu ostrołęckiego”
dr inż. Witold Rzepiński

14:30 – 15:00 PRZERWA OBIADOWA
15:00 – 16:00 DYSKUSJA,  PODSUMOWANIE  I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

 

oznakowanie mniejszy rozmiar

 

 

 

 

 

 

Opublikowano: 12 listopada 2021
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.