• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”
ul. Polna 15
07-405 Troszyn
Tel/fax. (029) 7671825
e-mail: lgd@zascianekmazowsza.pl

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Godziny pracy biura mogą ulec zmianie w związku z:

O zmianach LGD poinformuje w możliwie najkrótszym terminie poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w widocznym miejscu w siedzibie LGD lub na stronie internetowej LGD i prowadzić będzie dyżur telefoniczny pod numerem telefonu 297 671 825.

 

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.