• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Zamówienia / konkursy

W związku z pomyłka związaną z terminem realizacji wizyty studyjnej zamieszczono zaktualizowane zaproszenie do złożenia oferty numer 1/2021

Pobierz: Zaproszenie do złożenia oferty nr 1/2021 Dodano:10/12/2021 Opis: Wizyta studyjna – dobre praktyki z zakresu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Pobierz: Zaproszenie do złożenia oferty nr 1/2021 Dodano:10/12/2021 Opis: Wizyta studyjna – dobre praktyki z zakresu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Pobierz: załącznik do zaproszenia do złożenia oferty nr 1/2021 Dodano 10/12/2021 Opis: Oświadczenie o doświadczeniu

Pobierz: załącznik do zaproszenia do złożenia oferty nr 1/2021 Dodano: 10/12/2021 Opis: formularz oferty

Pobierz: Zaproszenie do złożenia oferty nr 1/2017 (622.37KB) Dodano: 22/03/2017 Opis: Wizyta studyjna – dobre praktyki z zakresu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Pobierz: załącznik do zaproszenia do złożenia oferty nr 1/2017 (545.44KB) Dodano: 22/03/2017 Opis: Oświadczenie o doświadczeniu

Pobierz: załącznik do zaproszenia do złożenia oferty nr 1/2017 (352.29KB) Dodano: 22/03/2017 Opis: formularz oferty

Pobierz: Zaproszenie do złożenia oferty nr 3/2016 (291.80KB) Dodano: 14/11/2016 Opis: Dostawa mebli biurowych

Pobierz: załącznik do zaproszenia do złożenia oferty nr 3/2016 (348.94KB) Dodano: 14/11/2016 Opis: formularz oferty

Pobierz: Zaproszenie do złożenia oferty nr 2/2016 (441.79KB) Dodano: 08/06/2016 Opis: Dostawa gadżetów

Pobierz: załącznik do zaproszenia do złożenia oferty nr 2/2016 (347.21KB) Dodano: 08/06/2016 Opis: formularz oferty

Pobierz: Zaproszenie do złożenia oferty nr 1/2016 (428.53KB) Dodano: 24/05/2016 Opis: Wydruk LSR

Pobierz: załącznik do zaproszenia do złożenia oferty nr 1/2016 (345.96KB) Dodano: 24/05/2016 Opis: formularz oferty

Pobierz: Zaproszenie do złożenia oferty nr 3/2015 (469.61KB) Dodano: 06/05/2015 Opis: Przepr_bad_ewal_LSR_i_LGD_sporz_rap_oraz_prez_wyn

Pobierz: załącznik do zaproszenia do złożenia oferty nr 3/2015 (414.13KB) Dodano: 06/05/2015 Opis: formularz oferty

Pobierz: Zaproszenie do złożenia oferty nr 2/2015 (298.50KB) Dodano: 10/04/2015 Opis: Opracowanie scenariusza, realizacja zdjęć i montaż filmu

Pobierz: załącznik do zaproszenia do złożenia oferty nr 2/2015 (346.30KB) Dodano: 10/04/2015 Opis: formularz oferty

Pobierz: załącznik do zaproszenia do złożenia oferty nr 1/2015 (407.22KB) Dodano: 10/03/2015 Opis: formularz oferty

Pobierz: Zaproszenie do złożenia oferty nr 4/2014 (375.43KB) Dodano: 31/10/2014 Opis: Opracowanie i wydruk publikacji z konkursu kulinarnego realizowanego w ramach projektu “Kobiety Zaścianka-inicjatorkami rozwoju lokalnego”

Pobierz: załącznik do zaproszenia do złożenia oferty nr 4/2014 (384.44KB) Dodano: 31/10/2014 Opis: formularz ofertowy

Pobierz: Zaproszenie do złożenia oferty nr 3/2014 (335.38KB) Dodano: 20/08/2014 Opis: Zorganizowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej – szlaki kulinarne

Pobierz: załącznik do Zaproszenie do złożenia oferty nr 3/2014 (334.87KB) Dodano: 20/08/2014 Opis: formularz ofertowy

Pobierz: Zaproszenie do złożenia oferty nr 2/2014 (445.48KB) Dodano: 30/04/2014 Opis: Dostawa gadżetów reklamowych

Pobierz: Dot. zaproszenia do złożenia oferty nr 2/2014 (62.79KB) Dodano: 07/05/2014 Opis: Dostawa gadżetów reklamowych

Pobierz: : załącznik do zaproszenia do złożenia oferty nr 2/2014 (413.15KB) Dodano: 30/04/2014 Opis: formularz oferty

Pobierz: Zaproszenie do złożenia oferty nr 1/2014 (290.72KB) Dodano: 25/04/2014 Opis: Druk i skład publikacji książkowej

Pobierz: załącznik do zaproszenia do złożenia oferty nr 1/2014 (320.77KB) Dodano: 25/04/2014 Opis: formularz oferty

Pobierz: Wyniki z postepowania ofertowewgo (1.12MB)
Dodano: 17/12/2013
Opis: dotyczy zaproszenia do złożenia oferty z dnia 26/11/2013

Pobierz: Odpowiedzi na pytania do zaproszenia do złożenia oferty (357.41KB) Dodano: 03/12/2013 Opis: z dnia 26/11/2013

Pobierz: Pytania I oferenta (277.73KB) Dodano: 03/12/2013 Opis: dot. zaproszenia do złożenia oferty z dnia 26/11/2013

Pobierz: Pytania II oferenta (169.70KB) Dodano: 03/12/2013 Opis: dot. zaproszenia do złożenia oferty z dnia 26/11/2013

Pobierz: Zaproszenie do złożenia oferty (433.83KB) Dodano: 26/11/2013 Opis: 1. Opracowanie, wykonanie i uruchomienie spaceru wirtualnego po obszarze Zamawiającego. 2. Opracowanie i wydruk albumów na temat obszaru Zamawiającego. 3. Dostawa kiosków internetowych wraz z instalacją spaceru wirtualnego oraz podłączeniem do Internetu na obszarze Zamawiającego.

Pobierz: Zaproszenie do złożenia oferty Nr 1/2013 (3.67MB) Dodano: 09/05/2013 Opis: Zorganizowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej

Pobierz: załącznik do zaproszenia Nr 1/2013 (209.35KB) Dodano: 09/05/2013 Opis: formularz oferty

Pobierz: Załącznik do zaproszenia Nr 1/2013 (64.79KB) Dodano: 09/05/2013 Opis: Oświadczenie wykonawcy o posiadanym doświadczeniu

Pobierz: Zaproszenie do złożenia oferty Nr 8/2012 (439.29KB) Dodano: 03/12/2012 Opis: Ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Zaścianek Mazowsza” na lata 2009-2015

Pobierz: załacznik do zaproszenia Nr 8/2012 (428.75KB) Dodano: 03/12/2012 Opis: formularz oferty

Pobierz: załącznik do zaproszenia NR 8/2012 (325.03KB) Dodano: 03/12/2012 Opis: Oświadczenie wykonawcy o posiadanym doświadczeniu

Pobierz: Zaproszenie do złożenia oferty Nr 7/2012 (282.28KB) Dodano: 17/10/2012 Opis: Dostawa kserokopiarki

Pobierz: załącznik do zaproszenia Nr 7/2012 (320.60KB) Dodano: 17/10/2012 Opis: formularz oferty

Pobierz: Zaproszenie do złożenia oferty nr 6/2012 (415.93KB) Dodano: 10/09/2012 Opis: Przeprowadzenie siedmiogodzinnego szkolenia dla 15 osób zaangażowanych we wdrażanie LSR

Pobierz: załącznik do zaproszenia nr 6/2012 (415.23KB) Dodano: 10/09/2012 Opis: formularz oferty

Pobierz: Zaproszenie do złożenia oferty nr 5/2012 (409.52KB) Dodano: 14/08/2012 Opis: Przeprowadzenie siedmiogodzinnego szkolenia dla 15 osób zaangażowanych we wdrażanie LSR

Pobierz: załącznik do zaproszenia nr 5/2012 (414.91KB) Dodano: 14/08/2012 Opis: formularz oferty

Pobierz: Zaproszenie do złozenia oferty nr 4/2012 (433.56KB) Dodano: 03/08/2012 Opis: Dostawa materiałów promocyjnych

Pobierz: załącznik do zaproszenia nr 4/2012 (406.81KB) Dodano: 03/08/2012 Opis: formularz oferty

Pobierz: Zaproszenie do złożenia oferty nr 3/2012 (261.62KB) Dodano: 20/01/2012 Opis: Dostawa zestawu do przeprowadzania szkoleń

Pobierz: załącznik do zaproszenia nr 3/2012 (316.50KB) Dodano: 20/01/2012 Opis: formularz oferty

Pobierz: Zaproszenie do złożenia oferty nr 2/2012 (258.28KB) Dodano: 20/01/2012 Opis: dot. Dostawy materiałów promocyjnych

Pobierz: załącznik do zaproszenia nr 2/2012 (315.56KB) Dodano: 20/01/2012 Opis: formularz oferty

Pobierz: Zaproszenie do złożenia oferty nr 1/2012 (253.89KB) Dodano: 20/01/2012 Opis: Wydruk LSR

Pobierz: załącznik do zaproszenia nr 1/2012 (314.46KB) Dodano: 20/01/2012 Opis: formularz oferty

Pobierz: informacja o wynikach naboru (116.29KB) Dodano: 28/12/2011 Opis: stanowisko: doradca ds. projektów – asystent dyrektora

Pobierz: informacja o wynikach oceny formalnej – I etap (112.37KB) Dodano: 27/12/2011 Opis: Nabór pracownika biura LGD na stanowisko: doradca ds. projektów – asystent dyrektora

Pobierz: ogłoszenie naboru pracownika biura LGD (176.35KB) Dodano: 07/12/2011 Opis: stanowisko: doradca ds. projektów – asystent dyrektora

Pobierz: Zaproszenie do złożenia oferty Nr 3/2011 (390.43KB) Dodano: 25/07/2011 Opis: Namiot promocyjny wraz z stołem i krzesełkami

Pobierz: Zaproszenie do złożenia oferty nr 4/2011 (424.24KB) Dodano: 28/07/2011 Opis: Materiały promocyjne

 

[dm]284[/dm]

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.