• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie

Mazowsze Lokalnie

DSC 0456Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” od 2014 roku pełni funkcję Ambasadora Programu Mazowsze Lokalnie i w związku z tym wspiera zainteresowane osoby, organizacje pozarządowe i obywatelskie grupy nieformalne podczas pozyskiwania mikrodotacj. W tym roku  wysokość wsparcia wynosiła od 2000 do 7000 złotych. Zorganizowaliśmy dwa spotkania informacyjno-warsztatowe (w Troszynie i Różanie), wzięliśmy udział w spotkaniu doradczym podczas Dnia Mocy NGO w Makowie Mazowieckim oraz udzieliliśmy wielu konsultacji indywidualnych. Prowadzone wsparcie dotyczyło opracowywania fiszek projektowych oraz budowania pomysłów na projekty, które mają służyć aktywizowaniu lokalnych społeczności wokół działań o charakterze dobra wspólnego, mieszczących się w katalogu sfer pożytku publicznego.

Zdjęcia – zobacz

Opublikowano: 26 marca 2024
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.