• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie

Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Dzbenin w gminie Rzekuń

7Beneficjent: Gmina Rzekuń

Tytuł operacji: Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Dzbenin w gminie Rzekuń

Czas realizacji operacji: od 21 grudnia 2018 r. do 02 grudnia 2019 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Budowa lub rozbudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej

Przedsięwzięcie LSR, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: MILA – Miejsce Integracji i Lokalnej Aktywności

Kwota uzyskanego dofinansowania: 45 003,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych operacji: 70 726,16 zł

Całkowita wartość operacji: 112 777,15 zł

Opis operacji: Umożliwienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, miejsca do grillowania w miejscowości Dzbenin.

Zdjęcia – zobacz

Opublikowano: 25 stycznia 2021
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.