• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kobylin

IMG 20211115 080803Beneficjent: Gmina Goworowo

Tytuł operacji: Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kobylin

Czas realizacji operacji: od 20 styczeń 2021 r. do 31 grudzień 2022 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Budowa lub rozbudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej

Przedsięwzięcie LSR, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: MILA – Miejsce Integracji i Lokalnej Aktywności

Kwota uzyskanego dofinansowania: 41 089,00 zł

Opis operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kobylin poprzez utworzenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsca spotkań do dnia złożenia wniosku o płatność i utrzymanie go w okresie trwałości projektu

Zdjęcia – zobacz

Opublikowano: 23 lutego 2023
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.