• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Nabory wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Zaścianek Mazowsza” informuje, iż zgodnie z §  5 ust. 1 pkt 9  Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00014-6933-UM0710022/16 zawartej w dniu 17 maja 2016 r w Warszawie jest zobowiązane do ogłaszania naborów wniosków w ramach wsparcia realizacji operacji w ramach LSR.

Szczegółowe informacje o naborach będą publikowane w aktualnościach oraz podstronach dotyczących kolejno ogłaszanych naborów.

Zapraszamy do aktywnego udziału we wdrażaniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023

oznakowanie na stronę LGD

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.