• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Harmonogram naborów

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zatwierdzony przez Samorząd Województwa dnia 25 czerwca 2021 roku

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zatwierdzony przez Samorząd Województwa dnia 28 września 2020 roku

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zatwierdzony przez Samorząd Województwa dnia 18 grudnia 2019 roku

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zatwierdzony przez Samorząd Województwa dnia 21 sierpnia 2019 roku

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zatwierdzony przez Samorząd Województwa dnia 27 maja 2019 roku

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zatwierdzony przez Samorząd Województwa dnia 4 lutego 2019 roku

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zatwierdzony przez Samorząd Województwa dnia 15 czerwca 2018 roku

Pobierz: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (852.54KB) Dodano: 13/12/2017 Opis: Załącznik nr 2 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 17 maja 2016 r. – III Aktualizacja

Pobierz: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażnie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (819.01KB) Dodano: 13/10/2017 Opis: Załącznik nr 2 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 17 maja 2016 r. – II Aktualizacja

Pobierz: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażnie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (867.54KB) Dodano: 04/07/2017 Opis: Załącznik nr 2 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 17 maja 2016 r. – I Aktualizacja

Pobierz: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażnie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (868.53KB) Dodano: 27/05/2016 Opis: Załącznik nr 2 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 17 maja 2016 r.

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.