• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

NABÓR WNIOSKÓW I/2021/G – ISKRA

Ogłoszenie o naborze wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów Nr I/2021/G

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Wykaz wymaganych dokumentów

Uzasadnienie grantobiorcy w zakresie spełnienia kryteriów wyboru operacji

Oświadczenie dotyczące danych osobowych

Oświadczenie o udziale w doradztwie lub/i szkoleniu

Oświadczenie o miejscu realizacji grantu

Rekomendacje mieszkańców

Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej

Oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizacje grantu

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – Dodatkowe warunki wsparcia

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia – Wniosek o powierzenie grantu

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia – Wniosek o powierzenie grantu (wersja edytowalna)

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia – Umowa o powierzenie grantu

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia – Umowa o powierzenie grantu (wersja edytowalna)

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia – Wniosek o rozliczenie grantu

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia – Wniosek o rozliczenie grantu (wersja edytowalna)

Załącznik nr 7 do Ogłoszenia – Sprawozdanie z realizacji grantu

Załącznik nr 7 do Ogłoszenia – Sprawozdanie z realizacji grantu (wersja edytowalna)

Załącznik nr 8 do Ogłoszenia – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023 (LSR)

Załącznik nr 9 do Ogłoszenia – Kryteria wyboru grantobiorców

Załącznik nr 10 do Ogłoszenia – Procedura wyboru i oceny grantobiorców realizowanych projektów grantowych w ramach LSR

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.