• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie

Opis monitoringu i ewaluacji na lata 2021-2027 – konsultacje społeczne

Zespół wpis na stronę(3)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” (LGD) prezentuje materiały dotyczące opisu monitoringu i ewaluacji na lata 2021-2027. Wkraczamy w IV etap partycypacyjnego opracowania LSR “Opracowanie zasad monitoringu i ewaluacji”. Zapraszam do konsultacji opracowanych materiałów.

Z uwagi na to, że chcemy by nasza strategia była tworzona we współudziale naszych mieszkańców i dla ich wspólnego dobra zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z poniższymi materiałami i złożenie ewentualnych uwag na zamieszczonej karcie. Państwa uwagi pozwolą nam spojrzeć całościowo na omawiane kwestie.

Dziękujemy za aktywny udział w tworzeniu LSR.

Opis monitoringu i ewaluacji na lata 2021-2027 – pobierz

Karta uwag – prześlij

 

 

oznakowanie   wsarcie przygotowawcze1

 

Opublikowano: 8 maja 2023
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.