• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów metalowych

autoBeneficjent: Iwona Marzewska

Tytuł operacji: Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów metalowych

Czas realizacji operacji: od 10 wrzesień 2020 r. do 15 grudzień 2020 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie LSR, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: Start Produkcji i Usług

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Opis operacji: Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz utrzymanie jej przez okres dwóch lat od otrzymania płatności końcowej

Zdjęcia – zobacz

Opublikowano: 27 lutego 2023
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.