• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Punkt informacyjny funduszy UE

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Troszyn do odwiedzenia Całodziennego Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Zaścianek Mazowsza”  ul. Polna 15 w dniu 31.08.2022 r. w godz. 9.00 – 14:00. Podczas dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać nieodpłatnie z usługi informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich.

Konsultacje skierowane są do:

społeczności lokalnej,

– przedsiębiorców,

– osób fizycznych,

– jednostek samorządu terytorialnego,

– innych podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o środki unijne.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje m.in.:

– jakie rodzaje wsparcia oferują Fundusze Europejskie,

– czy przedstawiony pomysł ma szanse na dotację,

– jakie są zasady ubiegania się o wsparcie,

– jak prawidłowo rozliczyć otrzymane środki,

– w jakich projektach realizowanych z Funduszy Europejskich można wziąć udział (szkolenia, kursy, studia podyplomowe itp.),

– finansowanie działalności gospodarczej w ramach instrumentów zwrotnych,

– oraz informacje związane z funduszami na lata 2021 – 2027.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Opublikowano: 29 sierpnia 2022
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.