• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Rola pszczół i dzikich zapylaczy w środowisku

DSC 0576W dniu 17 października 2023 roku w Goworowie odbyło się szkolenie pn. “Rola pszczół i dzikich zapylaczy w środowisku”.

Uczestników w imieniu organizatorów przywitali: Krzysztof Zaniewski z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Anna Tyszka – dyrektorka LGD „Zaścianek Mazowsza” i Magdalena Czarniak – doradczyni LGD. Wykład przygotował i poprowadził Dariusz Teper z Laboratorium Teper honeylab. Wydarzenie było przeprowadzone przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie CAL i finansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk Pszczelarskich.

Spotkanie było rezultatem współpracy Województwa Mazowieckiego, LGD “Zaścianek Mazowsza” oraz GOKSiR Goworowo przy współorganizacji szkoleń w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk Kulinarnych. Działanie prowadzone przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego od 2019 roku w formie akcji szkoleniowo-edukacyjnej i upowszechnieniowej, przybliżające społeczności Mazowsza wiedzę z zakresu produktu lokalnego i tradycyjnego, zagrodowej produkcji wyrobów w oparciu o surowce uzyskiwane we własnych gospodarstwach, dobrych praktyk mleczarskich, zielarskich, piekarniczych, przetwórstwa owoców i warzyw, łańcuchów dystrybucji żywności, w tym żywności regionalnej i tradycyjnej. Odbiorcami działań są mieszkańcy obszarów wiejskich, w tym rolnicy ekologiczni, rolnicy prowadzący działalność agroturystyczną, koła gospodyń wiejskich, kluby, stowarzyszenia, uczniowie szkół, pracownicy administracji publicznej, doradztwa rolniczego i inni zainteresowani tematem.

Zdjęcia – zobacz

Opublikowano: 7 listopada 2023
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.