• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie

Szkolenie z księgowości

DSC 0427Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” bierze udział w sieci Doradców Lokalnych w ramach Projektu Fimango – zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych realizowanej przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO) finansowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. W dniu 8 marca 2024 r. (piątek) w Centrum Kultury w Czerwinie odbyło się doradztwo dla podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. W sobotę (9 marca) miało miejsce  spotkanie szkoleniowe pn. „Uproszczona księgowość w organizacjach pozarządowych i kołach gospodyń wiejskich”. Uczestnicy zapoznali się jak przygotowywać dokumenty, w tym: dowody księgowe i deklaracje CIT-8, CIT-8/O, CIT-D w KGW i w organizacji pozarządowej. Prowadząca, Katarzyna Adamska-Dudkiewicz z FRSO odpowiadała również na zadawane pytania i wyjaśniała pojawiające się wątpliwości.

Zdjęcia – zobacz

Opublikowano: 18 marca 2024
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.