• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie

Warsztat konsultacyjny – podsumowanie

1a — kopiaStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” przeprowadziło w dniu 27 kwietnia br. kolejne spotkanie z mieszkańcami przyczyniające się do partycypacyjnego budowania nowej LSR. Na warsztacie poruszano się w tematyce  zasad wyboru operacji i kryteriów wyboru, zasad monitorowania i ewaluacji oraz planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy  za udział w spotkaniu oraz za pomocne wskazówki przekazane w trakcie prowadzonych rozmów.

Zdjęcia – zobacz

 

 

 

oznakowanie wsarcie przygotowawcze1

Opublikowano: 9 maja 2023
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.