• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Warsztat refleksyjny 2023

DSC 0073

Dnia 27 lutego 2023 r. w siedzibie LGD, ul. Polna 15 w Troszynie odbył się warsztat refleksyjny, w którym wzięli udział mieszkańcy obszaru LGD. 

Warsztat refleksyjny to nieodłączny element bieżącej ewaluacji określonej Wytycznymi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem takiego warsztatu jest pokazanie osiąganych rezultatów jak i zmian zachodzących w naszym regionie, dzięki Strategii wdrażanej przez LGD „Zaścianek Mazowsza”.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony przez biuro LGD.

 

 

Wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w warsztacie refleksyjnym serdecznie dziękujemy.

Warsztat refleksyjny – zdjęcia

Opublikowano: 28 lutego 2023
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.