• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Warsztaty z przetwórstwa – rekrutacja

PrzechwytywanieStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”(LGD) informuje, że od dnia 18 lutego do dnia 20 marca 2020 roku prowadzi rekrutację uczestników projektu WIEDZA I INNOWACJE – II

Zakres Projektu obejmuje realizację BEZPŁATNYCH, DWUDNIOWYCH WARSZTATÓW Z PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO, które stanowią ofertę edukacyjną skierowaną do 60 mieszkańców obszaru LGD (gminy: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie, Troszyn), w szczególności do przedstawicieli grup defaworyzowanych określonych w LSR.

Organizator zapewnia:

Terminy warsztatów:

I grupa : 26 – 27 marca 2020 r.

II grupa : 29 – 30 kwietnia 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin realizacji projektu dostępne poniżej. Wypełniony formularz zgłoszeniowy złożyć należy w biurze LGD w Troszynie przy ulicy Polna 15.

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Formularz zgłoszeniowy w wersji edytowalnej – pobierz

Regulamin realizacji projektu – pobierz

Plakat – pobierz

Program – I termin – pobierz

Program – II termin – pobierz

 

Opublikowano: 18 lutego 2020
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.