• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Film

Nagranie “Seminarium dla Aktywnych”

Film promujący LGD “Zaścianek Mazowsza”

 

Film informujący przedstawia przykładowe projekty i działania realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Zaścianek Mazowsza” na lata 2009-2015 tj. gmin: Czerwin, Goworowo, Rzekuń i Troszyn.

Film promujący LGD Zaścinek Mazowsza wersja 5 min

Film promujący LGD Zaścinek Mazowsza wersja 5 min (Angielski)

Film promujący LGD Zaścinek Mazowsza wersja 20 min

duże logo

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.