• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Nasze publikacje

Pobierz: Kobiety Zaścianka – inicjatorkami rozwoju lokalnego (4.18MB) Dodano: 27/11/2014 Opis: Publikacja z przepisami potraw wigilijnych – FIO 2014

Pobierz: Z kart naszej historii – dzieje ziem nadorzańskich (7.83MB) Dodano: 16/06/2014 Opis: Zadanie: Informowanie o historii obszaru LGD – konferencja

Pobierz: Ulotka – Quest “Między Ciskiem, a Lipianką” (1.14MB) Dodano: 10/09/2013 Opis: Zadanie: Quest w Lipiance – szkolenie

Pobierz: Publikacja (4.46MB) Dodano: 15/05/2013 Opis: “Złap ten smak – czyli poznawanie tradycyjnych potraw zaściankowej kuchni”

Pobierz: Ulotka str 1 (585.20KB) Dodano: 18/03/2011 Opis: zadanie: “Rozpowszechnienie informacji o LSR wśród lokalnej społeczności”

Pobierz: Ulotka str 2 (202.06KB) Dodano: 18/03/2011 Opis: zadanie: “Rozpowszechnienie informacji o LSR wśród lokalnej społeczności”

Pobierz: Mapa LGD (1.45MB) Dodano: 18/03/2011 Opis: zadanie: “Mapa promocyjno-turystyczna”

Pobierz: Folder (3.32MB) Dodano: 18/03/2011 Opis: zadanie: “Mapa promocyjno-turystyczna”

Pobierz: Ulotka str 1 (56.73KB) Dodano: 04/05/2011 Opis: zadanie: “Spotkanie aktywizujące lokalną społeczność”

Pobierz: Ulotka str 2 (71.86KB) Dodano: 04/05/2011 Opis: zadanie: “Spotkanie aktywizujące lokalną społeczność”

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.