• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Więcej światła w centrum Troszyna !!!

logotyp troszyn 123

Więcej światła w centrum Troszyna !!!

           Dzięki grantowi pozyskanemu od PSE w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”  już wkrótce w centrum Troszyna zrobi się jaśniej, przyjemniej  i bezpieczniej. Doświetlenie ulic  pozytywnie wpłynie na samopoczucie mieszkańców zwłaszcza w długie, ciemne wieczory  sezonu jesienno-zimowego. Więcej informacji  o programie tutaj: www.wzmocnijotoczenie.pl.

 

 

Opublikowano: 24 października 2022
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.