• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie

Wypoczynek nad Narwią

Brown Minimalist Jewellery Collection Photo Collage(4)Beneficjent: Artur Bałazy

Tytuł operacji: Wypoczynek nad Narwią

Czas realizacji operacji: od 7 marca 2022 r. do 23 luty czerwca 2023 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie LSR, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: Zasoby a Przedsiębiorczość

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Opis operacji: Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia usług związanych z wynajmem pokoi oraz utworzenie miejsca pracy (samozatrudnienie) i utrzymanie go w okresie związania z celem

Zdjęcia – zobacz

Opublikowano: 5 lutego 2024
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.