• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Wywiady grupowe z przedsiębiorcami i instytucjami publicznymi

Zespół wpis na stronęStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Zaścianek Mazowsza,, zaprasza przedsiębiorców oraz instytucje publiczne z terenu gmin: Czerwin, Długosiodło, Goworowo, Rzekuń i Troszyn do wzięcia udziału w wywiadach grupowych. Celem spotkań jest wypracowanie pomysłów i innowacyjnych rozwiązań, które będą realizowane w nowo opracowywanej strategii rozwoju obszaru LGD.

Przeprowadzenie tego rodzaju spotkań jest szczególnie ważne ze względu na właściwe rozpoznanie oczekiwań poszczególnych grup społecznych dotyczących propozycji celów oraz rozwiązań zdiagnozowanych, problemowych sytuacji na obszarze LGD.

Termin i miejsce spotkań:

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 10 listopada 2022 roku.
Szczegółowych informacji udziela Biuro LGD pod numerem telefonu 29 767 18 25.

Formularz zgłoszeniowy dla przedsiębiorców – wypełnij i prześlij

Formularz zgłoszeniowy dla instytucji publicznych  – wypełnij i prześlij

Spotkania kons LSR — kopia

 

Opublikowano: 7 listopada 2022
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.