• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Wzmocnienie przewagi konkurencyjnej firmy poprzez wdrożenie nowych, specjalistycznych świadczeń rehabilitacyjnych i wzrost zatrudnienia

310402715 2019215421601684 3599923047723216750 nBeneficjent: Przychodnia Lekarza Rodzinnego Artur Płóciennik

Tytuł operacji: Wzmocnienie przewagi konkurencyjnej firmy poprzez wdrożenie nowych, specjalistycznych świadczeń rehabilitacyjnych i wzrost zatrudnienia

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje:  Rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie LSR, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: Innowacyjny Zaścianek

Kwota uzyskanego dofinansowania: 176 344,00 zł

Opis operacji: Rozwój działalności poprzez wprowadzenie do oferty przychodni nowych, specjalistycznych świadczeń medycznych z zakresu fizjoterapii oraz utworzenie 1 miejsca pracy

Zdjęcia – zobacz

Opublikowano: 6 października 2022
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.