• Kontrast
 • Powiększ
 • Powiekszony tekst z kontrastem
 • Wyłącz kontrast i powiększenie

XXIII Walne Zebranie Członków

2W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” serdecznie zapraszam na XXIII Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 02-06-2023 r. (piątek) o godz. 13:00  w budynku Targowiska Wiejskiego “Mój Rynek”, ul. Wolności 18, 07-407 Czerwin.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad.
 3. Stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Sekretarza obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie protokołu z XXII Walnego Zebrania Członków.
 7. Zatwierdzenie Raportu z ewaluacji końcowej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016 – 2023.
 8. Podjęcie uchwał:

  9. Wolne wnioski i informacje.

Materiały dotyczące obrad XXIII Walnego Zebrania Członków dostępne są w biurze LGD w Troszynie przy ulicy Polnej 15 i na stronie www.zascianekmazowsza.pl.

                                                                                                            Z poważaniem

Prezes Zarządu
Marzena Jastrzębska

Opublikowano: 18 maja 2023
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.